Prevádzka sa nachádza v predajni Anwell na Blagoevovej 16 v Bratislave Petržalke.
Ako sa k nám dostanete
Adresa prevádzky
ANWELL, s.r.o.
Čelno 394
976 98 Podbrezová – Lopeja

IČO: 45 268 193
DIČ DPH: SK2022927951


Prevádzka:
Blagoevova 16
851 04 Bratislava
Údaje o spoločnosti