typ tlače/
počet formátov A4
do 20
formátov A4
do 99
formátov A4
do 999
formátov A4
nad 999
formátov A4
nad 5000
formátov A4
čb tlač - odtiene šedej
CAD - čiary/šrafy/text
0,11€/A4
0,10€/A4
0,10€/A4
0,09€/A4
0,09€/A4
0,08€/A4
0,08€/A4
0,07€/A4
0,07€/A4
0,065€/A4
farebná tlač
CAD - čiary/šrafy/text
0,19€/A4
0,18€/A4
0,18€/A4
0,17€/A4
0,17€/A4
0,15€/A4
0,15€/A4
0,13€/A4
0,13€/A4
0,11€/A4
farebná tlač
GIS - čiary/šrafy+plochy do 40%
0,50€/A4
0,45€/A4
0,40€/A4
0,40€/A4
0,35€/A4
0,30€/A4
0,27€/A4
0,21€/A4
0,22€/A4
0,18€/A4
príprava tlače - .PDF
ZDARMA
príprava tlače - .DWG
bez nastavenia hrúbky čiar
účtuje sa len pri 1. výtlačku
0,20€/výkres
príprava tlače - .DWG
nastavenie hrúbky čiar
0,20€/súbor
Tlač  technických výkresov a projektovej dokumentácie
* Štandartné ceny
* Ceny pre zmluvných klientov a študentov
Ceny sú bez DPH. V cene ja zarátaný 80g papier, orezanie, strojové skladanie(šírka skladačky 1m).
Ručné skladanie(dĺžka rozmeru kolmého na rozpisku viac ako 1m) je spoplatnené sumou 0,03€/formát A4.
Každý začatý formát A4 sa počíta ako celý.
čiarové výkresy(CAD), Situácie/mapy(GIS)
Farebná  a čiernobiela tlač do šírky 1060 mm, dĺžka neobmedzená
Kapacita 500-800 formátovA4 / hodina