PODROBNÉ INFORMÁCIE
Email
Gramáž
Typ vazby
Množstvo
Formát
Poznámka
Nahranie grafiky
CENOVÁ PONUKA brožúry/katalógu
Farebnosť
VNÚTRO
Gramáž
Farebnosť
Počet strán
Gramáž
Farebnosť
OBÁLKA
MOŽNOSTI PRE VAZBU V1
MOŽNOSTI PRE ŠPIRÁLOVÚ/HREBEŇOVÚ VAZBU
NÍZKONÁKLADOVÁ TLAČ BROŽÚR A KATALÓGOV TLAČTE LEN TOĽKO, KOĽKO POTREBUJETE 

FORMÁTY A3,A4,A5, ALEBO VLASTNÝ FORMÁT

TYPY VAZBY - V1(2SPINKY), ŠPIRÁLOVÁ KOVOVÁ, PLASTOVÁ HREBEŇOVÁ

GRAMÁŽ PAPIERA 80-300 g/m2

CENOVÚ PONUKU VYPRACUJEME DO 24HOD - PRE PRESNÝ VÝPOČET CENY JE VHODNÉ
POSLAŤ NÁHĽAD, PLATÍ TO NAJMA PRI KOMBINÁCII ČB A FAREBNÝCH STRÁN, AK MÁ BYŤ
BROŽÚRA CELÁ ČB/CELÁ VO FARBE, NÁHĽAD NIE JE POTREBNÝUvedené ceny sú vrátane DPH.
Grafický návrh nie je zarátaný.
Expresná tlač brožúr/katalógov